Aktualnosti

Aktualnosti

VUKOVARSKI FRANJEVCI U DOMOVINSKOM RATU

VIVA ŠKOLA FILMA HRVATSKA – VUKOVAR 2020.

3D VIZUALIZACIJA – PRAPOVIJEST

Film “Svečana Sinjska alka u Vukovaru” 47min

DOKUMENTARNO IGRANI SERIJAL “VUČEDOLSKE TAJNE”

CHROMA KEY STUDIO

Journey to the Beginnings

The prehistoric night of Venus and Mars

WINNER!! Best Indigenous Europe Short Film

Digitalizacija arhivske građe i umjetničkih djela

Telefon

091 395 3011

e-mail

dpuharic@gmail.com

Adresa

Parobrodarska 5, Vukovar