O nama

O nama

Početne postavke trvrtke bile su fotografija i grafički dizajn. Produkcija glazbenih, turističkih spotova i korporativnih filmova, nastavak je u slijedećim godinama. Deset godina kreativnog stvaralaštva tvrtke polako se usmjerava prema dokumentarnom filmu. Nakon šest naslova koji su bili početak u svijetu filma, posljednje četiri godine posvećene su produkciji serijala dokumentarnih filmova VUČEDOLSKE TAJNE / VUČEDOL SECRETS.
https://vucedolsecrets.com/

Video produkcija

Produkcija dokumentarnih filmova i promo videa

 • produkcija dokumentarnih filmova
 • aero video i foto
 • korporativni video sadržaji
 • promo telop rješenja
 • promidžbeni spotovi

Digitalizacija

Digitalizacija arhivske građe

 • scaniranje dokumenata
 • digitalizacija filmova – negativ/pozitiv, dijapozitiva
 • scaniranje starih knjižnih zapisa
 • obrada

3D vizualizacija

 • 3d vizualizacija – reljefne karte
 • 3d rekonstrukcija prostora, naselja, objekata..
 • video i foto rendering

Telefon

e-mail

dpuharic@gmail.com

Adresa

Parobrodarska 5, Vukovar