Darko Puharić

DESIGN STUDIO D

VUKOVARSKI FRANJEVCI U DOMOVINSKOM RATU

HTV 1  20:00 sati  2.travnja 2021. TV premijerno predstavljamo novi film pod nazivom „Vukovarski franjevci u Domovinskom ratu“ – životni hod vukovarskih franjevca u vrijeme Domovinskog rata i progonstvu, ali i povratku u Vukovar i duhovnoj i materijalnoj obnovi grada. Film prikazuje vukovarske franjevce kao živu memoriju i autentične svjedoke ratnih događaja 1991. a potpm i

Live broadcast

Grafički i web dizajn

Video

Fotografija

Telefon

091 395 3011

e-mail

dpuharic@gmail.com

Adresa

Parobrodarska 5, Vukovar